| | | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 12
Comment (0)
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 12
Detail

PPP NR 12

PPP NR 12  

Godziny pracy od poniedziałku do piątku

od: 8.00   do: 19.00

Godziny pracy w sobotę

od: 9.00   do: 14.00

Rejon działania poradni

Przedszkola

Numer 2,4,8,9,10,11,12,13,38,44,72,206, 208 _____________________________________________________________________________________________
Szkoły Podstawowe

Numer 32, 158, 210, 220; Szkoły specjalne nr 213 i 243; 16 STO, Niepubliczna nr 41, ____________________________________________________________________________________________
Gimnazja

Numer 34 Klonowa 16; 
Nr 35 Konwiktorska 5/7; 
Nr 37 Niska 5; 
Nr 42 Twarda 8/12; 
Nr 62 i 146 Elektoralna 12/14; 
Społeczne Nr 16 STO Al. Solidarności 113 C i 55 STO ul. Karmelicka 26 i Nr 32 Al. Solidarności 101 D. ____________________________________________________________________________________________
Szkoły ponadgimnazjalne

LO 15 im. N. Żmichowskiej; 
Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego; 
LO 62 ul. Konwiktorska 5/7; 
LO 81 im. A. Fredry; 
Społeczne LO nr 21 ul. Jana Pawła II 36 c; 
S LO nr 25 Al. Solidarności 101 d; 
Niepubliczne LO nr 30 Podwale 13/15; 
Zespól Szkół Ekonomicznych ul. Stawki 4; 
Zespół szkół Poligraficznych Stawki 14: 
Zespół Szkół Specjalnych Długa 9/11; 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5 Elektoralna 12/14; 
Technikum Niepubliczne Usługowe ZDZ Podwale 13/15; 
SLO nr 7 ul. Karmelicka 26 ___________________________________________________________________________________________
Inne Placówki: 

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa Moliera 2/4; 
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1ul. Świętojerska 24; 
Zespół Ognisk Wychowawczych: 
Ognisko "Starówka" ul. Stara 4 i 
Ognisko Stara Prochownia ul. Boleść 2; 
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 5 "Dom przy Rynku" Rynek Nowego Miasta 4; 
Dom Dziecka nr 16 ul. Międzyparkowa 5.

Ogólne informacje o poradni

Poradnia udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom z terenu północnego Śródmieścia, (tj. obszaru ograniczonego ulicami/alejami: Stawki, Andersa - Marszałkowską, Jerozolimskimi, Jana Pawła II oraz Starego i Nowego Miasta) oraz prowadzi Zespół Orzekający o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z rejonu całej Dzielnicy Śródmieście. Poradnia znajduje się w podwórku, w skrzydle budynku Przedszkola Specjalnego nr 208. Dojście schodkami od strony ul. Dzielnej lub Nowolipek. Dojazd uliczką osiedlową od strony Karmelickiej (róg Nowolipek).

Kadra - specjaliści

Psycholodzy, pedagodzy, terapeuci pedagogiczni, logopedzi,neurologopeda, psychoterapeuci, socjoterapeuta, terapeuci integracji sensorycznej (SI), doradca zawodowy.

Oferta

Dla dzieci w wieku 0 - 3

1. Poradnictwo dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 r.ż. Psycholog konsultujący dzieci do 3 r.ż przyjmuje w Poradni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży, Al. Wyzwolenia 6, tel. 830 54 94, 628 80 02, 628 20 80. 
2. Terapia logopedyczna. Logopeda przyjmuje w gabinecie znajdującym się w SP 210 ul. Karmelicka 13. Tel. 501541825 
3. Opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci zamieszkałych w rejonie.
Dla dzieci w wieku przedszkolnym

1. Badania diagnostyczne (psychologiczne, logopedyczne). 
2. Ocena przygotowania dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej. 
3. Opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci zamieszkałych w rejonie. 
4. Zajęcia ogólnorozwojowe. 
5. Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjetych do przedszkoli. Psychologowie przedszkolni pracują na terenie przedszkoli.
Dla uczniów szkół podstawowych

1. Badania diagnostyczne dzieci : psychologiczne, pedagogiczne, lgopedyczne. 
2. Orzecznictwo: badanie i konsultowanie dzieci podejrzanych o niedorozwój umysłowy, orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania 
3. Terapia pedagogiczna dla uczniów z dysleksją. 
4. Terapia logopedyczna. 
5. Psychoterapia indywidualna dzieci problemami emocjonalnymi. 
6. Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci: trening myślenia twórczego, techniki efektywnego uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne. 
7. Pomoc uczniom w planowaniu kariery szkolnej i zawodowej (doradztwo zawodowe).
Dla uczniów szkół gimnazjalnych

1. Badania diagnostyczne : psychologiczne, pedagogiczne. 
2. Orzecznictwo: badanie i konsultowanie dzieci podejrzanych o niedorozwój umysłowy, orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania 
3. Terapia pedagogiczna dla uczniów z dysleksją. 
4. Psychoterapia indywidualna dla młodzieży z problemami emocjonalnymi. 
5. Zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży: zajęcia adaptacyjne, warsztaty antystresowe, trening myślenia twórczego, techniki efektywnego uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne. 
6. Pomoc uczniom w planowaniu kariery szkolnej i zawodowej (doradztwo zawodowe).
Dla uczniów szkoł ponadgimnazjalnych

1. Badania diagnostyczne : psychologiczne, pedagogiczne. 
2. Orzecznictwo: orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania 
3. Terapia pedagogiczna dla uczniów z dysleksją. 
4. Psychoterapia indywidualna dla młodzieży z problemami emocjonalnymi. 
5. Zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży: zajęcia adaptacyjne, warsztaty antystresowe, trening myślenia twórczego, techniki efektywnego uczenia się. 
6. Pomoc uczniom w planowaniu kariery zawodowej (doradztwo zawodowe).
Dla nauczycieli

1. Indywidualne porady i konsultacje 
2. Dyżury w szkołach. Udział w posiedzeniach RP 
3. Zajęcia psychoedukacyjne(warsztaty, pogadanki) np. .trening umiejętności wychowawczych, efektywne komunikowanie się. 
4. Szkolenia praktykantów - przyszłych nauczycieli.
Dla rodziców
Wsparcie i pomoc w pełnieniu funkcji wychowawczej: 
1. Porady. 
2. Zajęcia psychoedukacyjne (warsztaty, pogadanki) np. trening umiejętności wychowawczych, efektywne komunikowanie się, warsztaty dla rodziców dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej.

Lease to buy No
Deposit: USD$ 0
Renter Name: Warszawa Dzielnica Srodmiescie
Phone no.: 22 699 82 09
E-Mail: srodmiescie.poczta@um.warszawa.pl
Chat
Rent it Now
Items by This Renter
You May Want to Rent...